รายการแบบฟอร์ม 001-010


หน้าแรก                                                                                        หน้าถัดไป 011 - 020 >>

กรุณาคลิกเลือกเลขที่เอกสาร
เพื่อเปิดดูแบบฟอร์ม/สั่งพิมพ์
กรณีต้องการ file ต้นฉบับ โปรดแจ้งที่ e-mail:property@bu.ac.th 
โปรดงดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มล่วงหน้า
ควรพิมพ์ใช้เฉพาะครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและลดความสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บในสำนักงาน
แสดง 10 รายการ
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
อภ.001 การขอใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
อภ.002 เรื่องแจ้งปรับค่าเสียหาย 
อภ.003 ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา 
อภ.004 ขออนุมัติดูภาพบันทึกเหตุการณ์จากระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
อภ.005 ขอความอนุเคราะห์พนักงานในสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
อภ.006 ใบแจ้งอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน 
อภ.007 รายงานการปฏิบัติงานเวรนอกเวลาทำการ 
อภ.008 ขอถือกุญแจห้องร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
อภ.009 ขอยืมอุปกรณ์ (สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
อภ.010 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แสดง 10 รายการ
Ċ
001.pdf
(122k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
7 ก.พ. 2561 19:37
Ċ
002.pdf
(77k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:54
Ċ
003.pdf
(82k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:55
Ċ
004.pdf
(85k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:55
Ċ
005.pdf
(79k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
16 ส.ค. 2560 21:29
Ċ
006.pdf
(104k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
16 ส.ค. 2560 21:23
Ċ
007.pdf
(80k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:55
Ċ
008.pdf
(87k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:55
Ċ
009.pdf
(80k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:55
Ċ
010.pdf
(82k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:56
Ċ
011.pdf
(79k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:56
Ċ
012.pdf
(96k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:56
Ċ
013.pdf
(119k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:56
Ċ
014.pdf
(80k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:56
Ċ
017.pdf
(78k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:57
Ċ
018.pdf
(70k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:57
Ċ
019.pdf
(59k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:57
Ċ
020.pdf
(151k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:57
Ċ
021.pdf
(112k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:57
Ċ
022.pdf
(193k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:58
Ċ
023.pdf
(92k)
Building and Landscape Office Bangkok University,
15 ส.ค. 2560 21:58
Comments