รายการแบบฟอร์ม 011-020

<< ก่อนหน้า                                                                                 หน้าถัดไป 021-023 >>
กรุณาคลิกเลือกเลขที่เอกสาร
เพื่อเปิดดูแบบฟอร์ม/สั่งพิมพ์
กรณีต้องการ file ต้นฉบับ โปรดแจ้งที่ e-mail:property@bu.ac.th 
โปรดงดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มล่วงหน้า
ควรพิมพ์ใช้เฉพาะครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและลดความสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บในสำนักงาน
แสดง 10 รายการ
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
อภ.011 รายงานความประพฤติพนักงาน 
อภ.012 รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (City Campus) 
อภ.013 รายงานการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Main Campus) 
อภ.014 มอบหมายภารกิจรักษาความปลอดภัย 
อภ.015 การจอดยานพาหนะค้างคืน 
อภ.016 การสำรองที่จอดรถ 
อภ.017 การตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ (City Campus) 
อภ.018 การตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ (Main Campus) 
อภ.019 การขออนุญาตออกไปทำธุระภายนอก 
อภ.020 การตรวจความปลอดภัยพื้นที่กลางแจ้ง 
แสดง 10 รายการ