<< ก่อนหน้า                                                                                                    

กรุณาคลิกเลือกเลขที่เอกสาร
เพื่อเปิดดูแบบฟอร์ม/สั่งพิมพ์
กรณีต้องการ file ต้นฉบับ โปรดแจ้งที่ e-mail:property@bu.ac.th 
แสดง 3 รายการ
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เลขที่เอกสารรายการแบบฟอร์ม
อภ.021 คิดค่าล่วงเวลาบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
อภ.022 ขออนุญาติติดสื่อประชาสัมพันธ์  
อภ.023 รายงานผลการประสานงานเมื่อเกิดอัคคีภัย คณะทำงานฝ่ายประสานงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
แสดง 3 รายการ